V rámci svätých omší za život, ktoré sa v Košiciach slávia každý posledný štvrtok mesiaca, sme sa prvýkrát sústredili na povolanie farmaceuta. Lekárnik zástava dôležité miesto v službe pacienta, no zároveň stojí medzi mlynskými kameňmi lekár - zamestnávateľ. 

Každomesačné košické sv. omše za život pokračovala  aj v apríli. Stretli sme sa 26. apríla 2018 v jezuitskom kostole na Komenského ul. 14 so začiatkom o 16:30. 
Svätá omša bola zameraná a obetovaná za ťažko chorých ľudí a osoby so zdravotným znevýhodnením. 
9. apríla 2018 sa konal 9. košický pochod za život. Príjemné slnečné popoludnie začalo o 14:00 programom na pódiu, kde sa postupne vystriedali spoločenstvá mladých ľudí z Gymnázia Čordákova, z Koinonie sv. Jána Krstiteľa, z Detského klubu, Hnutia Fokoláre a Univerzitného pastoračného centra. 

Košický Dňa počatého dieťaťa zavŕšime v pondelok, 9. apríla 2018.

Program bude prebiehať v réžii mladých ľudí na Hlavnej ulici pri Soche Immaculáty.

Počas nedieľ pôstneho obdobia sa pod košickou kalváriou schádzajú stovky veriacich, aby rozjímali nad utrpením Krista - Božieho Syna - idú cestou, ktorú nazývajú krížová. Je dotvorená tak, aby pripomínala udalosti opísané v evanjeliách. Vrchol sa nazýva Kalvária. Každá nedeľa ponúka osobitý pohľad na utrpenie, ťažké životné okolnosti, hriechy a nespravodlivosti našej doby.

Prihlásenie