Od 25. marca 2016 sa naše spoločenstvo zapojilo do celoslovenskej modlitbovej iniciatívy 9 mesiacov za život. Stretávame sa na siedmych miestach nášho mesta. Približne 70 dobrovoľníkov pravidelnou účasťou participuje na službe modlitby za úctu k človeku od počatia.

 

 

9mesiacov Koice

 

 

Začiatky

 Naša modlitbovú službu sme odštartovali v septembri 2009, kedy sme prichádzali k monobloku Starej nemocnice každý piatok o 15:00.  Od júla 2010 sme rozšírili službu v Starej nemocnici na každý deň: pondelok - štvrtok od 07:30  a v  piatok od 14:30 do 15:30.

 

 V novembri 2013 nami otriasla "náhodná" skúsenosť na dovtedy nám neznámom mieste - súkromná jednodňovka TETRAO, s.r.o. na Gemerskej ul. 3 V dané ráno na chodbe stáli tri rozrušené ženy, všetky čakali na interrupciu. Následne od decembra 2013 sme začali prichádzať na toto miesto o 07:00.

Od augusta 2015 sme rozšírili naše modlitbové pôsobenie na ďalšie miesto – Železničná nemocnica na Masarykovej ulici v Košiciach. Tu, v jednom bloku budov, sa nachádzajú tri významné prevádzky, kde sa rozhoduje o živote nenarodených: Centrum jednodňovej starostlivosti (JAS), v ktorom sa vykonávajú interrupcie; Centrum prenatálnej diagnostiky, ktorá často slúži ako základ pre vynesenie rozsudku smrti nad dieťaťom; a Centrum umelého oplodnenia (SPLN), kde sa túžba po dieťati napĺňa na úkor omnoho väčšieho počtu zabitých („vyselektovaných“, alebo „prebytočných“) súrodencov. Na toto miesto sme začali prichádzať každý piatok ráno od 08:00, neskôr aj v stredu.

 

Od 25. marca 2016 sme súčasťou celonárodnej iniciatívy 9 mesiacov za život. Našu prítomnosť sme rozšírili na sedem košických pracovísk.

 

Chrániť život je povinnosťou každého z nás. Osobitne to platí o živote človeka, ktorý je nevinný a bezbranný - počaté dieťa.

vlajky3
Modlime sa predovšetkým za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí konajú vedome a dobrovoľne proti ľahko poznateľnej pravde, že ľudský život začína počatím a zasluhuje si plnú úctu a ochranu. Rovnako sa modlime za rodičov nenarodených detí, ktorí sú pod tlakom pokušenia zničiť vlastné dieťa. Napokon modlime sa záchranu detí, ktoré sú opustené najbližšími a vydané na smrť roztrhaním len preto, že ich život sa stal nepohodlným.
Matka Terézia z Kalkaty povedala: "Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty mohol žiť, ako sa ti zachce."

 Nechceme tieto deti nechať samé, opustené. Prichádzame na miesta smrti nenarodených, aby sme boli hlasom tých, ktorí sa sami nedokážu brániť ani volať o pomoc. Naše úsilie by bolo falošné, keby sme si nevšímali ženu - matku, ktorá často koná neuvážene pod vplyvom opustenosti, veľkého strachu a pod. Nakoľko je to v našich silách, chceme podať konkrétnu pomoc, aby dokázali preklenúť krehké obdobie tehotenstva.

 

Prihlásenie