Pozývame Vás na pravidelnú sv. omšu za život - tentokrát spojenú s adoráciou. Uprostred každodenného nasadenia, rodinných i pracovných problémov, vnútorných zápasov i neistoty potrebujeme vždy nanovo usporiadať život, stíšiť sa, a nadýchnuť.

Stretneme sa  27. októbra 2016 o 17:00 v Uršulínskom kostole.

 

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. (Jn 7,37-38)

 

plagat 102016

Týka sa to aj nášho snaženia chrániť život - počaté deti. Náš entuziazmus sa niekedy mieša so slabosťou i znechutením. Potrebujme čerpať, aby sme vládali dávať. Sme aktívni pred potratovými miestami, na uliciach, na sociálnych sieťach. Organizujeme, tvoríme, pripravujme a často sme unavení.
Nasadzujeme sa v projekte 9 mesiacov za život.

 

Aktuálne sa pripravujeme na dušičkovú spomienku na nenarodených formou modlitbovej vigílie 3. novembra 2016.

 

Osobitne sa tešíme na vyvrcholenie celoročného snaženia, keď 8. novembra na Verejnom cintoríne dáme Košičanom do užívania hrobové miesto na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením.

 

 

 

plagat_november2016-1.jpg

 

 


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com

Prihlásenie