V mesiaci február (11. 2.) každoročne slávime svetový deň chorých.

DCHPreto sa pri našej pravidelnej sv. omši za život sústredíme na fenomén choroby. DLHODOBO CHORÍ. Ich choroba je ich každodenný chlieb - poznačuje ich vnútorné prežívanie, ich činnosť aj vzťahy. 23. februára sme spoločne počúvali odkaz Božieho slova, hľadať zmysel utrpenia, zdieľať skúsenosť nádeje a sily v slabosti, prosiť o trpezlivosť..

 

 

Na úvod sestra Ladislava privítala účastníkov krátkym svedectvom o svojej službe chorým na Geriatrii.

1

Sv. omšu celebroval o. Emil Ragan. Vyzdvihol chorobu ako školu, potrebu dobrej komunikácie a pokánie.

2

Kňazi a dlhodobo chorí v spoločnej modlitbe.

3

 

 

4

 

 

Prihlásenie