praha 122. apríla 2017 sa v Prahe konal 17. národný pochod za život a rodinu. Vybrali sme sa aj štyria z Košíc, aby sme podporili našich susedov. Priamo na mieste sme zistili, nie sme jediní zo Slovenska. Prihlásili sa k nám ďalší naši pútnici ako aj Slováci, ktorí už dlho žijú v Česku a prišli podporiť hodnoty života a rodiny. Asi pomohlo, že sme si nezabudli pribaliť slovenské vlajky, ktoré pôsobili ako magnet.

 

Program sa začal sv. omšou v katedrále sv. Víta. Chrám sa postupne zaplnil pútnikmi z celej krajiny. Odhadujeme, že 2/3 pútnikov tvorili mladé rodiny s deťmi. V príhovore kardinála Dominika Duku zazneli aj tieto slová: "muž a žena zastávajú v manželstve nenahraditeľnú úlohu. Žiadny rodič A a B alebo 1 a 2! Uvedomujeme si akým podvodom, lžou sa vedie tzv. boj o rovnoprávnosť, keď žena alebo matka je nazývaná B alebo Dvojka...?

 

praha 3

Dieťa, ktoré je plodom lásky a tvorí budúcnosť rodiny ako aj spoločnosti, nie je ani súčasťou tela ženy ani právny prídavok k ľudskému životu, ktorý má len obavy a potom môže byť odložený do ústavnej starostlivosti. V počtoch detských zariadení sa môžeme pochváliť, alebo skôr hanbiť. ... pretože ich máme najviac na svete v prepočte na počet obyvateľov, no denne prehrávame nielen našu budúcnosť, ale aj našu súčasnosť. Ponúkané riešenia, ktorými sa má riešiť nedostatok narodených detí, však len pridávajú ďalšie starosti a obavy.... Naše dnešné stretnutie a pochod sú skutočnosťami nádeje a otvorenej budúcnosti. Vzkriesený Kristus oslovuje a zdraví aj nás: Nebojte sa!..."

 

praha 5

Pred oltárom bolo umiestnených 310 bielych ruží - počet detí, ktoré sa v ČR denne narodia. Spolu s obetnými darmi bolo na obetný stôl položených ďalších 60 červených ruží - spomienok na počet detí, ktoré denne zahynú potratom.

 

Samotnému pochodu predchádzalo zhromaždenie účastníkov na Klárove, v malom mestskom parku pod Hradčanami. Na pódiu prebiehalo bábkové divadlo pre deti, vedľa pódia organizátori ponúkali vcelku bohatý obed. Chutilo nám o to viac, že sme boli uzimení chladom, vetrom a neustávajúcim jemným dažďom. O druhej sa pohlo čelo pochodu. Rozvinul sa dlhý had pochodujúcich. Odhadujeme, že nás mohlo byť 5000.

praha 2

Mostom sme prešli cez Vltavou a pokračovali sme po nábreží popri Národnom divadle. Pochod zdobili pestré zástavy, balóny, transparenty, štátne vlajky, ale hlavne množstvo detí. Heslo KREATÍVNĚ PRO ŽIVOT sa objavovali na rôznych nosičoch - na odznakoch, tričkách, vlajkách, balónoch.


Na dvoch miestach počas pochodu sa objavili aj mladí odporcovia z tábora homo - aktivistov. Zdá sa, že najviac sa odpísali vlastnou vulgárnosťou, neúctou, urážkami. Ich nevyberané spôsoby dostatočne ukázali okoloidúcim, ako bude vyzerať sloboda v ich ponímaní.

praha 4
Pochod vyvrcholil pod sochou sv. Václava. Zaznel veľkolepý chválospev na počesť svätca, prítomní biskupi udelili požehnanie a spoločne sme zaspievali českú hymnu. Dojemne bolo, že akosi spontánne sa česká hymna zmenila na československú , keď účastníci pokračovali: Nad Tatrou sa blýska...."


Naše dojmy stručne: dobre pripravená akcia, veľa mladých, silné svedectvo pre Prahu, skúsenosť vzájomnosti, radosť zo života.

Dušan, Zuzka, Ivka, Magda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hnutiprozivot.cz/zpravy/2657-zivoty-nejmensich-a-rodinu-prijely-do-prahy-podporit-tisice-lidi-i-pres-neprizen-pocasi

 

Prihlásenie