x 27. júl 2017 - duchovná služba bezdetnym manželom
  • image
Previous Next
  • 9 mesiacov
  • chcem darovať

27. júl 2017 - duchovná služba bezdetnym manželom

V rámci pravidelných sv. omší za život striedavo sústredíme pozornosť na rôzne stavy. 27. júla 2017 pozývame zvlášť bezdetných manželov, resp. ich príbuzných.

Pri sv. omši sa nám prihovorí o. Emil Zorvan, gr. kat. duchovný, ktorý má osobnú skúsenosť bezdetnosti vo svojom manželstve.

V závere sa kňazi budú osobitne modliť nad bezdetným manželmi.

plagat 0772017

 

Prihlásenie