Podrobný rozpis akcií, ktoré pripravujeme počas roka 2018. Dátumy budeme predbežne dopĺňať a aktualizovať 

 

Január

Február

 • 5. 2. Večer spoločenstva pre farmaceutov
 • 7. 2. Stretnutie dekanátnych koordinátorov
 • 15. 2. sv. omša za život v Prešove (Farmaceuti - ich morálne dilemy)
 • 19. 2. stretnutie účastníkov Ráchelinej vinice
 • 22. 2. sv. omša za život v Košiciach (+ adorácia za obete umelého oplodnenia)
 • 24. 2. Jarný formačný deň pro-life skupín

Marec

 • Prípravné stretnutia pred začiatkom projektu 9mesiacov za život
 • 10. 3. formačný deň pre farmaceutov
 • 15. 3. sv. omša za život v Prešove (Učitelia - predĺžená ruka rodičov)
 • 19.-23. 3. verejné slávenie Dňa počatého dieťaťa (biela stužka + mafiny )
 • 22. 3. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie tehotných )
 • 25. 3. Začiatok 3. Ročníka 9 mesiacov za život

Apríl

 • 07. 4. účasť na Arcidiecéznom stretnutí mládeže
 • 09. 4. Zvestovanie Pána (Slávenie Dňa počatého dieťaťa v Košiciach)
 • 19:00 sv. omša v Seminárnom kostole + prijatie do spoločenstva duchovnej adopcie
 • 19. 4. sv. omša za život v Prešove (Kňazi - služobníci milosrdenstva)
 • 26. 4. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie ťažko chorých a osôb so zdravotným postihnutím)

Máj

Jún

 • Formačný deň pre gynekologických pracovníkov
 • 21. 6. sv. omša za život v Prešove (Manželia - stromy života)
 • 24. 6. účasť na púti rodín
 • 28. 6. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie tehotných)
 • 29.6. - 01.07. - Duchovná obnova pre náhradné rodiny

Júl

 • 26.-29. 7. účasť na Národnom stretnutí mládeže

August

 • 13. – 26. 8. Cyklopúť Košice – Viedeň (po stopách centier asistovanej reprodukcie)

September

 • 10. 9. Večer spoločenstva pre farmaceutov
 • 12. 9. Stretnutie dekanátnych koordinátorov
 • 20. 9. sv. omša za život v Prešove (Politici - hlasujem za život)
 • 27. 9. sv. omša za život v Košiciach (+ modlitba za závislých)
 • 28.-30. 9. Víkendová oáza pre bezdetné páry

Október

 • 18. 10. sv. omša za život v Prešove (Starí rodičia - svedkovia minulosti)
 • 19.-21. 10. Ráchelina vinica
 • 25. 10. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie bezdetných párov)

November

 • 07. 11. Dušičková modlitbová vigília (18:00 sv. omša v Kostole Kráľovnej pokoja)
 • 15. 11. sv. omša za život v Prešove (Dobrovoľníci v pro-life službe)
 • 29. 11. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie tehotných)

December

 • 01. 12. Jesenný formačný deň pro-life skupín
 • 03. 12. Večer spoločenstva pre farmaceutov
 • 05. 12. Stretnutie dekanátnych koordinátorov
 • 20. 12. sv. omša za život v Prešove ( Pro-life lekári )
 • 27. 12. sv. omša za život v Košiciach (+ požehnanie náhradných rodín)

Prihlásenie