9. apríla 2018 sa konal 9. košický pochod za život. Príjemné slnečné popoludnie začalo o 14:00 programom na pódiu, kde sa postupne vystriedali spoločenstvá mladých ľudí z Gymnázia Čordákova, z Koinonie sv. Jána Krstiteľa, z Detského klubu, Hnutia Fokoláre a Univerzitného pastoračného centra. 
Ďalší program prebiehal priamo medzi ľuďmi na ulici, kde mladí dobrovoľníci maličkými darčekmi pripomínali okoloidúcim, že Deň počatého dieťaťa je aj ich dôvodom na oslavu.
Veľkú pozornosť ulice vzbudil výtvarný workshop, kde vznikali jedinečné transparenty s posolstvom ochrany nenarodených detí a vďačnosti za život. Plocha pred Immaculátou sa začala zapĺňať,keď sa blížil čas štartu Pochodu. Teplé počasie vylákalo do ulíc množstvo ľudí, ktorým sme mohli jednoducho ohlásiť hodnotu života od počatia po prirodzenú smrť.
 
Dlhý program na ulici sme zavŕšili sv. omšou v Seminárnom kostole. V energickej kázni sa prihovoril o. Pavol Hudák. Poukázal na rebéliu lásky, ktorá je silná a revolučná, lebo nestarne a prináša život.
Viac už povedia obrazy a videá, ktoré budeme postupne dopĺňať.

 

Autori fotografií: Erik Jurko, Dominik Lakatoš

 
 
Tvoj život je dôvod na oslavu - pod týmto heslom sme v Košiciach uskutočnili 9. pochod za život
 
 
Program začal o 1400 na Hlavnej ulici pri Immaculate. 500 balónov a 3000 malých darčekov bolo tak akurát
 
 Na pódiu sa v 30 minútových programových blokoch postupne vystriedali rôzne spoločenstvá
 
 Partia mladých, ktorí svedčili o šťastnom živote aj napriek telesnému znevýhodneniu
 
Aj náš život je dôvod na oslavu - autor partia z DK
 
 
 
autor: Erik Jurko
Hudobný vstup Koinonie sv. Jána Krstiteľa
 
 
autor videa: Dominika Kmecová 
 
 
 
 Mladí zo ZUŠ-ky v Petrovanoch menili jednoduché kartóny na krásne pro-life transparenty
 
 Schnúce diela mladých umelcov, aby čoskoro skrášlili pochod za život
 
Mladí hudobníci z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach dotvárali radostnú a rytmickú kulisu popoludnia
 
 
 autor: Erik Jurko
 Účastníkom i ulici sa prihovoril o. Dušan Škurla, predseda občianskeho združenia Aliancia za život.  
 
 Odhodlanie mladých ľudí pre najvznešenejší ideál ľudskej rodiny
 
Tri stovky účastníkov pochodu za život chceli znova zviditelniť prvý princíp spravodlivej spoločnosti_ právo na život pre každého
 
 Na košický pochod za život za život prišli ľudia z rôznych kútov východného Slovenska, no azda najviac zaujali mladí ľudia z Afganistanu
 
Jednoduché a základné pravdy, ktoré treba donekonečna opakovať
 
Hodinový pochod za život po okruhu košickej Hlavnej ulice bo súhrou radostného spevu a modlitby
 
 
Video:  Tvoj život je dôvod na oslavu
Autori: Pavol Kocan, Erik Jurko
 
 
Program pokračoval stíšením v Seminárnom kostole a poklonou pred Kristom, ktorý je neustále prítomný medzi nami v sviatosti Eucharistie 
 
Dlhý program vyvrcholil pri sv. omši pre vysokoškolákov, ktorí sa pravidelne stretávajú v Seminárnom kostole každý pondelok o 19:00
 
 Desiatky účastníkov prijali záväzok 9-mesačnej modlitbovej služby Duchovná adopcia počatého dieťaťa 
 
 o. Pavol Hudák - neúnavný ohlasovateľ čistej radosti mladých ľudí. Video z homílie si môžete pozrieť TU:
 
 Mladá rodina prinášajúca obetné dary: chlieb, víno a 9 ruží - symbol deviatich mesiacov nášho života pod srdcom mamy.
 
Zbor a kapela Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
 
Okrem študentov boli v spoločenstve ľudia z rôznych kútov východného Slovenska
 
 Dary pri oslavách pripomínajú našu vlastnú hodnotu.
 
 
Dlhý program Dňa počatého dieťaťa sme zavŕšili počatinovou recepciou.
 
Časť tímu, ktorý sa podieľal na prípravách 9. košického pochodu za život

Prihlásenie