Každomesačné košické sv. omše za život pokračovala  aj v apríli. Stretli sme sa 26. apríla 2018 v jezuitskom kostole na Komenského ul. 14 so začiatkom o 16:30. 
Svätá omša bola zameraná a obetovaná za ťažko chorých ľudí a osoby so zdravotným znevýhodnením. 
 
 
 
Hlavným celebrantom a kazateľom bola o. Marián Kašaj, pôsobiaci vo farnosti Jenkovce pri ukrajinských hraniciach. Otec Marián sa už ako seminarista aktívne podieľal na duchovnej službe pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 
Záznam z svätej omše si môžete vypočuť: TU
 
Po sv. omši bol vytvorený priestor na osobnejšiu modlitbu nad trpiacimi ako aj nad tými, ktorí im asistujú alebo ich opatrujú.   
 
Na záver bolo pre všetkých pripravené občerstvenie. 
 
 

Prihlásenie