Deň počatého dieťaťa mal v Košiciach svoju veľkolepú oslavu. Niekoľkomesačné prípravy a dvojtýždňová informačná kampaň, do ktorej sa zapojili desiatky dobrovoľníkov nebola márna.

Slnečné a teplé nedeľné počasie vytiahlo do centra Košíc množstvo mladých ľudí i rodín, ktorí sa zjednotili v modlitbe za záchranu počatých detí. Takmer tisícka prítomných sa zhromaždila v košickej katedrále o 15:00, kde sa nám počas sv. omše prihovoril o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Vyzdvihol najmä obetavosť matiek, bez ktorej by nikto z nás neprišiel na svet. Na konci sv. omše požehnal pamätník nenarodeným, ktorý bude čoskoro umiestnený na cintoríne Rozália. Okolo 16:20 sa pohol pestrofarebný modliaci sa zástup k Soche Immaculáty, kde najmenší pochodujúci umiestnili 35 obrazov počatých detí a o. arcibiskup položil kyticu k samotnému morovému stĺpu - k úcte všetkým potrateným deťom, ktoré v Panne Márii môžu nájsť svoju nebeskú Matku.

Tichým pochod sa zástup pobral ďalej k Ústavnému súdu. Tu sa nám prihovoril Dr. Imre Téglasy z Budapešti. Počas prejavu viackrát zožal potlesk, najmä keď všetkým ukázal transparent s maďarským i slovenským textom: Maďari milujú slovenské počaté deti. Do výšky pred budovou ÚS sme nechali veľkoplošný odkaz jeho pracovníkom: Ide o právo na život. Sme ľuďmi od počatia. Polhodinovú spiatočnú cestu ku katedrále sme vyplnili modlitbou krížovej cesty za záchranu počatých detí. Početní okoloidúci návštevníci Hlavnej ulice dostali jasné zvukové i obrazové posolstvo o dôstojnosti počatých detí, ktoré treba všemožne chrániť a za každých okolností im pomáhať, aby mohli žiť.

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným - aj vďaka Tebe sa pochod stal pochodom. Nebol si len účastníkom oslavy, ktorú sme pre Teba pripravili. Ty osobne si bol OSLAVOU ŽIVOTA, Ty túto oslavu vytváraš a spolu pre seba navzájom. Preto bola Tvoja prítomnosť podstatná.

 

den-pocateho-zivota-25-3-2012-017.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-013.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-008.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-021.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-014.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-010.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-005.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-006.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-016.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-009.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-002.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-001.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-020.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-012.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-019.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-004.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-022.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-007.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-018.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-003.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-015.jpgden-pocateho-zivota-25-3-2012-011.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com

Prihlásenie