Spoločenstvo Deti sv. Alžbety - Aliancia za život, o.z. v spolupráci z Úradom pre apoštolát ochrany života pozýva všetkých na sv. omše za život, ktoré sa slávia posledný štvrtok mesiaca o 17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach. Najbližšia sa uskutoční 27. novembra 2014

Po sv. omši dostane slovo hosť večera Ing. Jana Ray-Tutková, MA, riaditeľka Centra pre bioeticku reformu. Téma prednášky s diskusiou: Kultúra smrti pod rúškom ľudských práv

Prihlásenie