29. januára 2015 sa bude v Uršulínskom kostole v Košiciach sláviť pravidelná mesačná sv. omša za život. Začiatok o 17:00.

Homília sa na pokračovanie zaoberá encyklikou Jána Pavla II. Evangelium vitae.

Po sv. omši bude nasledovať eucharistická adorácia. Hudobne doprevádza kapela Jonah.

Prihlásenie