Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do slávenia Týždňa počatého dieťaťa.

 

OSOBITNE ĎAKUJEME:

  • - dobrovoľníkom, ktorí distribuovali tisícky letákov a bielych stužiek.
  • - 80 účastníkom Pochodu vďaky ulicami mesta, ktorí vydali verejné svedectvo o dôstojnosti nenarodených.
  • - 50 modlitebníkom, ktorí sa rozhodli na 9 mesiacov doprevádzať jedno počaté dieťa k šťastnému pôrodu.
  • - o. arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, za prítomnosť a slová povzbudenia pri svätej omši za život.
  • - MUDr. Ivanovi Wallenfelsovi za svedectvo o ľudskom a lekárskom étose, ktoré predniesol počas pochodu k budove Ústavného súdu.
  • - všetkým hosťom, ktorí dotvárali slávnostný večer Ochranca nenarodených - ku cti sv. Jána Pavla II.
  • - prednášajúcim lektorom počas Dňa bioetiky a vedeniu Teol. fakulty za ústretové poskytnutie priestorov
  • - všetkým darcom, ktorí finančne a materiálne podporili uvedené podujatia.

01-dvaja prednášajúci predstavujú najdôležitejšie pasáže encykliky Evangelium vitae. Slová o živote hudobne doprevádzala Poetica musica.JPG02-tri svedectvá o osobnej skúsenosti so svätcom - MUDr. Peter Líška .JPG03-Vladyka Milan Chautur otvára slávnostný večer Ochranca nenarodených.JPG04-Aula sa zaplnila.JPG05-tri svedectvá o osobnej skúsenosti so svätcom - Adriana Čurajová .JPG06-tri svedectvá o osobnej skúsenosti so svätcom - o. Pavol Hudák.JPG07-Pred slávnostnou recepciou.JPG08-Pri pamätnej tabuli na mieste, odkiaľ sa pápež prihovoril Košičanom pred 20 rokmi483.JPG09-prof. Anton Konečný spomína na historickú návštevu pápeža v Košiciach v roku 1995.JPG10-Modlitbový pochod k budove Ústavného súdu.JPG11-MUDr. Ivan Wallenfels - gynekológ, pôsobiaci v Žiline.JPG12-obrad prijatia do spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa.JPG13-pri budove Ústavného súdu.JPG14-sv.omša za život - o.arcibiskup Bernard prijíma obetné dary.JPG15-Účastníkov pochodu za život zastihla tma - sviečky v rukách sú spomienkou na 25.marec 1988 v Bratislave, predzvesť Nežnej revolúcie .JPG16-Zdravé rodiny sú základom pre budovanie kultúry života.JPG

 


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com

Prihlásenie