Októbrová sv. omša za život bude spojená s modlitbou za neplodné - bezdetné páry. Mnohí manželia napriek túžbe po dieťati nemôžu počať. Tento stav je spojený s utrpením, frustráciou, netrpezlivosťou, zmätenosťou, niekedy s výčitkami, ba aj posmechom okolia. 29. októbra v Uršulínskom kostole o 17:00 chceme tieto páry v pokore a dôvere zveriť Božej dobrote a starostlivosti.Po sv. omši bude nasledovať krátka katechéza o probléme bezdetnosti a dôvodoch na nádej. Na záver kňaz ponúkne bezdetným párom osobitnú modlitbu.

Prihlásenie