Každo-mesačná sv. omša za život posledný štvrtok mesiaca sa bude sláviť 31. decembra 2015 o 17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach.

Pozývame Vás stíšiť sa, ďakovať, spomínať. Chceme s pevným odhodlaním vykročiť do Nového roka 2016 a ochotne slúžiť Evanjeliu života. Neraz sa nás pred nemocnicou pýtajú, kto nás platí, že tam stojíme každý deň a nepriazni počasia. Vieme, komu a prečo slúžime. Uvedomujeme si, skôr sme to my, kto spláca dlh nenarodeným deťom.

plagat 12

Prihlásenie