Duchovná adopcia sa spája so zjaveniami vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej k modlitbe sv. ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce. V roku 1987 bola zavedená v Poľsku. Prvé stredisko bolo pri pavlínskom kostole vo Varšave. Odtiaľ sa rozšírilo do celého Poľska a aj za hranice.

 

viac o duchovnej adopcii - poľsky

viac o duchovnej adopcii - slovensky

 

Duchovná adopcia počatého dieťaťa je dielom Márie - Matky detí nenarodených. Je to modlitba za dieťa ohrozené zabitím v lone matky, o ktorom vie iba Boh. Trvá 9 mesiacov a pozostáva zo:

 

a/ zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)

b/ každodennej modlitby

c/ jedného desiatku ruženca (Otče náš, 10x Zdravas, Sláva Otcu)

d/ inej ľubovoľnej modlitby

 

Slová sľubu:

 

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.

Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

 

  • ... modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím
  • ... jedno tajomstvo posvätného ruženca

 

Každodenná modlitba počas 9 mesiacov:

 

Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám.

Amen.

 

(Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007, číslo: 444/07).

 

duchovná adopcia - návrh obradu

Text prísľubu a každodennej modlitby - kartička (formát A6)

Prihlásenie