17
marec
2021

     Počaté dieťa je celkom maličké a odkázané na starostlivosť rodičov. Je veľmi zraniteľné. Ľahko môže zostať nepovšimnuté i zavrhnuté. Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom. Náš život je viac ako to, čo si pamätáme alebo čo chápeme. Ľudský život od nás vyžaduje rešpekt, bázeň, pokoru.

     Deň počatého dieťaťa slávime 25. marca, jeho symbolom je biela stužka. Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! Ak život zločinca je hodný ochrany pred absolútnym trestom, o koľko viac je logické chrániť život nevinného dieťaťa.

     V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Nedovoľme, aby bolo zatienené všadeprítomnou témou Covid – krízy.

     Pripojte sa prostredníctvom priameho prenosu k sláveniu Dňa počatého dieťaťa v Košiciach. Bude sa konať práve 25. marca 2021 v Jezuitskom kostole, na Komenského ulici. Živé vysielanie ponúkame prostredníctvom facebook-u na konte kosicezazivot.

 

PROGRAM:

15:30
Modlitba, blízkosť, láska
impulz na začiatku kampane 9 mesiacov za život (o. Dušan Škurla)

16:00
„Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu.“
impulz k Duchovnej adopcii počatého dieťaťa (sr. Ladislava Dreveniaková & Zuzana Laškajová)

16:30
Slávnosť Zvestovanie Pána – svätá omša za život (hosť: o. Miroslav Gira, duchovný z farnosti Košice-Juh)
+prijatie do spoločenstva Duchovnej adopcie počatého dieťaťa

17:30
Eucharistická adorácia

Comments are closed.

Nastavenie súkromia