Cieľom nášho spoločenstva je všestranným spôsobom sa angažovať za ochranu a plný rozvoj ľudského života a to najmä:

  • modlitbou
  • osvetovou činnosťou, ktorá pravdivo a celostne poukazuje na dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť
  • formačnými projektmi a voľnočasovými aktivitami – hlavne medzi mládežou –, ktoré prispievajú k sebaúcte, altruizmu, angažovanosti a morálnej obnove
  • podporou charitatívnych diel a aktivít
  • poradenskou a publikačnou činnosťou

Prihlásenie