hudobnícka služba (hra/spev) počas Pochodu vďaky - volaj 0940/351 136

 

nesenie mega-transparentu ako jednotlivec alebo partia - volaj 0940/351 136

 

usporiadateľská služba počas pochodu k ÚS - volaj 0915/712 501

 

modlitbová služba - volaj s vierou k Pôvodcovi každého života

 

foto-video služba, mediálna podpora - volaj 0905/856 482

 

distribúcia sviečok pred a po sv. omši za život - volaj 0949/568 213 po 15:00

 

výroba a distribúcia bielych stužiek - volaj 0915/428 175

 

príprava dobrôt na agapé pre dobrovoľníkov - volaj 0949/898 230

 

"univerzálny vojak" na časť dňa - volaj 0917/350 146

 

finančný dar - na č.účtu: 4202925405/8360; do správy pre príjemcu: podpora KOŠICE ZA ŽIVOT.

Prihlásenie