obrázok

Základom loga sú dva oblúky, ktoré s pretínajú. Modrý oblúk predstavuje Božiu lásku, ktorá „naťahuje“ ruky z neba k ľuďom a objíma nás. Žltý oblúk symbolizuje ľudskú odpoveď na Božiu lásku. Sú to ruky modliaceho sa človeka, vystreté k nebu. Tam, kde človek hovorí Bohu „áno“, vzniká Cirkev, Boží ľud; ľud, ktorý zakúsil Božiu lásku a dáva lásku (srdce). Čiary nie sú rovnaké: modrá je dlhšia a hrubšia – Boh je vždy prvý a väčší. Človek navždy zostane dlžníkom Boha. Okrem toho, Božia čiara drží ľudskú čiaru, t.j. bez Boha nemôžeme nič urobiť. Spojením dvoch čiar vzniká silueta ryby – ichtys – symbol kresťanstva.

Srdce uprostred symbolizuje život i lásku; resp. život, ktorý chceme milovať tak, ako ho miluje Boh. Chceme byť spolupracovníkmi Boha, ktorý miluje všetko, čo stvoril. Žltá čiara v tomto zmysle symbolizuje náručie. Samotná žltá evokuje pojmy ako páperie a zlato – život si zasluhuje nehu a treba mu podriadiť všetko bohatstvo sveta.

Dve čiary vytvárajú písmeno A, ktoré symbolizuje Alžbetu, našu patrónku. Spôsob, ako sa oblúky pretínajú a čo symbolizujú, je identický so stvárnením hlavného oltára v katedrále sv. Alžbety. Modrá a žltá sú zároveň základnými farbami mesta Košice, ktoré sú použité na erbe i zástave.

Naše logo na stiahnutie

Prihlásenie