Guadalupská Panna Mária (sviatok 9. decembra)

obrázok Obraz Panny Mária Guadalupskej, ktorý bol zverený sv. Juan Diegovi, ukazuje tehotnú Máriu, s Ježišom pod srdcom. Aztékovia, pôvodní obyvatelia Mexika, ktorým bol tento obraz neskôr predstavený, prinášali svojím bôžikom ľudské obete, lebo verili, že tak môžu zmierniť hnev bohov. Tento obraz zvestoval radostnú zvesť, že Boh sa na nás nehnevá, práve naopak, že „Boh je s nami“ (Emanuel). Tak ako Máriu, aj nás Boh povzbudzuje, aby sme odvážne povedali životu „áno“.

V dnešných dňoch prinášajú modlitbové skupiny tento obraz pred potratové kliniky na celom svete a Panna Mária mocne pomáha skoncovať s ľudskými obeťami počatých detí.

Svätá Alžbeta Uhorská (sviatok 17. novembra)

obrázok Sv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207. Svoje detstvo prežila na Bratislavskom hrade. Jej otec Ondrej II. ju ako štvorročnú zasnúbil s mladým durínskym kniežaťom Ľudovítom a musela preto odísť do Durínska na hrad Wartburg v Nemecku, kde vyrastala so svojím budúcim manželom. Svadbu mali v r. 1220 a jej manželstvo bolo veľmi šťastné. S láskou sa starala aj o svoje 3 deti. Už vtedy mala otvorené srdce i ruky pre chorých, chudobných, biednych, čo však nebolo po vôli manželovým príbuzným.

Po bolestnej smrti milovaného manžela bola nútená odísť z hradu Wartburg. Odišla do Marburgu, kde zriadila nemocnicu a ona sama sa v nej starala o chorých. Na Veľký piatok r. 1229 vstúpila do III.rádu sv. Františka a prijala rehoľné rúcho. Zomrela 24-ročná 17.11.1231. Štyri roky po smrti ju vyhlásili za svätú. Sv. Alžbeta je patrónkou mesta Košice a charitných diel Cirkvi.

Svätí košickí mučeníci (sviatok 7. septembra)

obrázok Marek Križin (*1589) - kanonik ostrihomskej kapituly a radca trnavského arcibiskupa. Spravoval majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach. Zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa staral o nielen o majetok, ale aj o duchovné potreby ľudu. V tom čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich teda povzbudzoval, aby vytrvali. Z Krásnej musel kvôli úradným záležitostiam dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Štefanom Pongráczom. Melichar Grodziecki (*1584) - vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Študoval v Prahe, kde načas spravoval dom chudobných, kam prijímali nemajetných študentov. Koncom roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, aby sa staral o slovenských a nemeckých veriacich.

Štefan Pongrácz (*1583) - ako jezuita účinkoval najprv v Prahe, potom v Ľubľane a Klagenfurte. Neskôr účinkoval v Humennom na Katolíckom gymnáziu. V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, vysvetľoval. V roku 1618 prišiel do Košíc.

Títo mladí kňazi sa stretli v Košiciach, ktoré sa v roku 1619 nachádzali v rukách protestantských vojsk. Uväznili ich v jezuitskej rezidencii a keď odmietli zaprieť svoju katolícku vieru, boli umučení. Za svätých ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.

Prihlásenie