Spoločenstvo Deti svätej Alžbety vznikalo spontánne, z túžby zastať sa a pomôcť najbezbrannejším členom našej spoločnosti, najmä počatým deťom. Samotnému vzniku spoločenstva predchádzali príležitostné mládežnícke podujatia Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, zamerané na záchranu počatého života. Vďaka týmto podujatiam sme spoznali, že nie sme to len my sami, kto vníma tichú genocídu potratov a všeobecnú ľahostajnosť voči problému. Uvedomili sme si, že sme mnohí, ktorý spája tá istá túžba: vykročiť z osobnej ľahostajnosti a robiť to, čo vo svedomí cítime ako morálnu povinnosť.

Sme presvedčení, že obnova úcty k ľudskému životu za začína obnovenou úctou voči Darcovi života – Bohu. Každý útok voči ľudskému životu je urážkou Stvoriteľa...

Prihlásenie