x Sväté omše za život v Košiciach
  • Náučná výstava
  • image
  • image
Previous Next
  • 9 mesiacov
  • chcem darovať

Sväté omše za život v Košiciach

 

Kedy: posledný štvrtok mesiaca

Kde: Uršulínsky kostol Košice 

 

 2017

26. január 2017 (modlitba za uzdravenie po spontánnom potrate)
23.február 2017 (modlitba za dlhodobo chorých a opatrovateľov)
24. marec 2017 (Deň počatého dieťaťa - pochod za život)
27. apríl 2017 (požehnanie tehotných žien)
1. jún 2017 (požehnanie detí)
29. jún 2017 (adorácia)
27. júl 2017 (požehnanie bezdetných párov)
31. august 2017 (požehnanie tehotných žien)
28. september 2017 (požehnanie hendikepovaných)
26. október 2017 (požehnanie náhradných rodín)
30. november 2017 (požehnanie bezdetných párov)
28. december 2017 (požehnanie tehotných žien)

 2015/2016

 

24. september 2015 (adorácia)

29. október 2015 (modlitby za neplodné páry)

26. november 2015 (adventné požehnanie tehotných žien)

31. december 2015 (Silvester)

28. január 2016 (adorácia)

25. február 2016 (požehnanie tehotných žien)

25. marec 2016 (Deň počatého dieťaťa)

28. apríl 2016 (adorácia)

26. máj 2016 (požehnanie detí)

30. jún 2016 (pro-life letná party)

28. júl 2016 (adorácia)

25. august 2016 (požehnanie tehotných žien)

22. september 2016 (modlitba za náhradných rodičov a tých, ktorí zvažujú službu opusteným deťom)

27. október 2016 (adorácia)
24. november 2016 (modlitba za bezdetné páry)
28. december 2016 (poďakovanie za projekt 9 mesiacov za život + požehnanie tehotných žien)

 

 

 

2014/2015

25. september 2014

po sv. omši adorácia pred Eucharistiou

30. október 2014

po sv. omši požehnanie tehotných žien

27. november 2014

po sv. omši hosť (katechéza, svedectvo, beseda)

25. december 2014

Slávnosť Narodenia Pána

29. január 2015

po sv. omši adorácia pred Eucharistiou

26. február 2015

po sv. omši požehnanie tehotných žien

23.-29. marec 2015

Týždeň počatého dieťaťa - Košický pochod za život

30. apríl 2015

o sv. omši adorácia pred Eucharistiou

25. jún 2015

po sv. omši hosť (katechéza, svedectvo, beseda)

30. júl 2015

po sv. omši adorácia pred Eucharistiou

27. august 2015

po sv. omši požehnanie tehotných žien 

 

Prihlásenie