Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života,
ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe.
Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna
jediného spasiteľa a nádej pre svet.

Obnov našu nádej v neho,
aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu
a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené.
Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou,
aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat
ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate.

Priveď nás ku dňu, keď potraty
budú smutnou, minulou kapitolou našich dejín.
Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta
a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen

 

obrázokKrížová cesta za záchranu počatých detí I

 

obrázokKrížová cesta za záchranu počatých detí II

 

obrázokKrížová cesta za záchranu počatých detí III

 

obrázokKrížová cesta za záchranu počatých detí IV

 

obrázokAdorácia na Deň počatého života I

 

obrázokAdorácia na Deň počatého života II

 

obrázokDetský hlas (poézia)

 

obrázokRadostný ruženec - pro-life zamyslenia pred tajomstvami

 

obrázokRadostný ruženec - pro-life zamyslenia pred tajomstvami II

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život III

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život IV

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život V

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život VI

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život VII

 

obrázokAdorácia Mladí za rodinu a za život VIII

 

obrázokProsby za život a rodinu

 

obrázokModlitby a piesne k adoráciám

Prihlásenie