V dnešnej dobe kultúra smrti zatienila kultúru života. Radosť z počatého života sa zmenila na strach z nenarodeného človeka, pred ktorým sa treba chrániť a v prípade že už tam je, účinne sa ho zbaviť.

Skutočnosť potratov v modernej spoločnosti má svoj veľký počiatok v legalizácii, ktorú vykonalo sovietske Rusko v roku 1921.

Prihlásenie