Práve na tieto lokality sa sústreďuje pozornosť našich pro-life skupín. Jednoduchou prítomnosťou a pokojnou modlitbou dávajú hlas nenarodeným deťom, ktorých právo na život zatiaľ nie je uznané. Ohlasovať a zviditeľňovať plnú ľudskú dôstojnosť nenarodených detí je prorockou úlohou pre Cirkev, ktorá je povolaná stáť na strane nevinne trpiacich. Preto je každý vítaný, aby sa pridal k tejto službe modlitby a svedectva:

 

Každý pondelok

Stretnutie pred centrom Tetrao (Gemerská 3) o 07:00
Stretnutie pred centrom Gynastar (Brigádnická 2) o 07:45 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred XIX. pavilónom Starej nemocnice o 07:45
Stretnutie pred Železničnou nemocnicou o 08:00
Stretnutie pred areálom Novej nemocnice (Trieda SNP 1) o 08:30 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred centrom Xenon (Maurerova 21) o 14:00
 

Každý utorok

Stretnutie pred XIX. pavilónom Starej nemocnice o 07:45
Stretnutie pred Železničnou nemocnicou o 08:00 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred areálom Novej nemocnice (Trieda SNP 1) o 08:30 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred centrom Tetrao (Gemerská 3) o 12:00
Stretnutie pred centrom Xenon (Maurerova 21) o 14:00 - od 25.3. do 25.12.2018

Každá streda

Stretnutie pred centrom Tetrao (Gemerská 3) o 07:00
Stretnutie pred XIX. pavilónom Starej nemocnice o 07:45
Stretnutie pred Železničnou nemocnicou o 08:00
Stretnutie pred areálom Novej nemocnice (Trieda SNP 1) o 08:30 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred centrom Xenon (Maurerova 21) o 14:00

Každý štvrtok

Stretnutie pred centrom Tetrao (Gemerská 3) o 07:00
Stretnutie pred XIX. pavilónom Starej nemocnice o 07:45
Stretnutie pred Železničnou nemocnicou o 08:00 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred areálom Novej nemocnice (Trieda SNP 1) o 08:30 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred centrom Xenon (Maurerova 21) o 14:00 - od 25.3. do 25.12.2018

Každý piatok

Stretnutie pred centrom Tetrao (Gemerská 3) o 07:30
Stretnutie pred centrom Gynastar (Brigádnická 2) o 07:45 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred Železničnou nemocnicou o 08:00
Stretnutie pred areálom Novej nemocnice (Trieda SNP 1) o 08:30 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred centrom Xenon (Maurerova 21) o 14:00 - od 25.3. do 25.12.2018
Stretnutie pred XIX. pavilónom Starej nemocnice o 14:30
 

KOŠICE – ŠACA
Pro-life skupina zatiaľ nevznikla.

 

Prihlásenie