Spoločenstvo Deti svätej Alžbety vznikalo spontánne, z túžby zastať sa a pomôcť najbezbrannejším členom našej spoločnosti, najmä počatým deťom. Samotnému vzniku spoločenstva predchádzali príležitostné mládežnícke podujatia Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, zamerané na záchranu počatého života. Vďaka týmto podujatiam sme spoznali, že nie sme to len my sami, kto vníma tichú genocídu potratov a všeobecnú ľahostajnosť voči problému. Uvedomili sme si, že sme mnohí, ktorý spája tá istá túžba: vykročiť z osobnej ľahostajnosti a robiť to, čo vo svedomí cítime ako morálnu povinnosť.

Sme presvedčení, že obnova úcty k ľudskému životu za začína obnovenou úctou voči Darcovi života – Bohu. Každý útok voči ľudskému životu je urážkou Stvoriteľa…

Cieľom nášho spoločenstva je všestranným spôsobom sa angažovať za ochranu a plný rozvoj ľudského života a to najmä:

  • modlitbou
  • osvetovou činnosťou, ktorá pravdivo a celostne poukazuje na dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť
  • formačnými projektmi a voľnočasovými aktivitami – hlavne medzi mládežou –, ktoré prispievajú k sebaúcte, altruizmu, angažovanosti a morálnej obnove
  • podporou charitatívnych diel a aktivít
  • poradenskou a publikačnou činnosťou

LOGO

   Základom loga sú dva oblúky, ktoré s pretínajú. Modrý oblúk predstavuje Božiu lásku, ktorá „naťahuje“ ruky z neba k ľuďom a objíma nás. Žltý oblúk symbolizuje ľudskú odpoveď na Božiu lásku. Sú to ruky modliaceho sa človeka, vystreté k nebu. Tam, kde človek hovorí Bohu „áno“, vzniká Cirkev, Boží ľud; ľud, ktorý zakúsil Božiu lásku a dáva lásku (srdce). Čiary nie sú rovnaké: modrá je dlhšia a hrubšia – Boh je vždy prvý a väčší. Človek navždy zostane dlžníkom Boha. Okrem toho, Božia čiara drží ľudskú čiaru, t.j. bez Boha nemôžeme nič urobiť. Spojením dvoch čiar vzniká silueta ryby – ichtys – symbol kresťanstva.

   Srdce uprostred symbolizuje život i lásku; resp. život, ktorý chceme milovať tak, ako ho miluje Boh. Chceme byť spolupracovníkmi Boha, ktorý miluje všetko, čo stvoril. Žltá čiara v tomto zmysle symbolizuje náručie. Samotná žltá evokuje pojmy ako páperie a zlato – život si zasluhuje nehu a treba mu podriadiť všetko bohatstvo sveta.

   Dve čiary vytvárajú písmeno A, ktoré symbolizuje Alžbetu, našu patrónku. Spôsob, ako sa oblúky pretínajú a čo symbolizujú, je identický so stvárnením hlavného oltára v katedrále sv. Alžbety. Modrá a žltá sú zároveň základnými farbami mesta Košice, ktoré sú použité na erbe i zástave.

KONTAKT

Pro-life spoločenstvo DETI SVÄTEJ ALŽBETY

Kováčska 48, 040 01 Košice

mobil: 0948/665 899

e-mail: detike@detike.euinfo@detike.eu

web: www.detike.eu

kontakt s verejnosťou: TU

————————————

Aliancia za život, občianske združenie

Kováčska 48, 040 01 Košice

IČO: 42109833

DIČ: 2022963426

číslo účtu: 11839258/5200

IBAN: SK0252000000000011839258