22
jún
2022

Dieťa je dar. Hoci nie vždy a okamžite dokážeme tento dar vnímať a oceniť. Ježiš vysoko oceňuje ochotnú otvorenosť voči deťom. „Kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18, 5). Úctou k dieťaťu sa veľmi približujeme k samému Bohu.

Viacdetné rodiny sú zásobárňou žiarivých príbehov o radosti zo života, o prijímaní dieťaťa ako daru. Sú liekom pre konzumnú spoločnosť, ktorá považuje deti za ohrozenie osobného komfortu. Preto chceme viacdetným rodinám venovať osobitnú pozornosť a modlitbu pri košickej svätej omši za život vo štvrtok, 30. júna 2022 o 16:30 o hod. v jezuitskom kostole.

Pozývame jednotlivcov i celé rodiny, aby sme oslavovali Boha za dar života a aby sme spojení s ním vykročili do krásneho obdobia prázdnin.

Comments are closed.