16
december
2020

Milí priaznivci a podporovatelia, v roku 2020 sme zakúsili nevídanú krízu v mnohých aspektoch života. Či lepšie povedané: ku kríze hodnôt sa pridružila kríza zdravia, ekonomiky a bezpečnosti.

Naša vonkajšia činnosť sa do veľkej miery obmedzila. No tešíme sa, že sa nám podarilo celoročne udržať modlitbovú prítomnosť na miestach vykonávania abortov. Pripravili sme prekvapenie – novú formačno-modlitbovú publikáciu pre celé Slovensko (stále čaká na distribúciu – veríme, že sa to podarí k 25. marcu 2021), zrealizovali sme letnú akciu Na bicykli za život. Spolupodieľali sme sa na organizovaní terapeutického programu Ráchelina vinica. Od júla 2020 prinášame edíciu každodenných zamyslení, ktoré uverejňujeme na novozriadenom facebookovom a instagramovom účte kosicezazivot. V spolupráci s Úradom pre apoštolát ochrany života pripravujeme každomesačné sv. omše za život a edíciu náučných plagátov. Spolu s farnosťou Košice – Juh sa staráme o košický hrob pre potratené deti, v ktorom bolo od roku 2016 pochovaných 75 detí.  

Popri horeuvedených trvajúcich projektoch sme si na rok 2021 stanovili aj nové méty:

* V spolupráci s o.z. Plodar, s Úradom pre apoštolát ochrany života a s Centrom pre rodinu chceme položiť základ pre Centrum plodnosti. Bude postupne ponúkať programy a kurzy na objavenie hodnoty plodnosti, školenia v metódach prirodzeného plánovania rodičovstva, miesto prvého kontakty pri problémoch s neplodnosťou a iné. 

* Po štyroch rokoch zmodernizujeme úspešnú publikáciu Hormonálna antikoncepcia. Viete, že?. Doposiaľ sme na Slovensku rozdali 30.000 kusov. Veríme, že nové fakty vzbudia ešte väčší záujem.   

Milí priatelia, vopred Vám ďakujeme za dar 2% z dane i za akúkoľvek podporu!

——————

Postup krokov pre zamestnancov

(1.) Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

(2.) Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
(3.) Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

POZOR!

Ak ste v roku 2020 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre naše spoločenstvo, máte možnosť venovať 3% z dane – kontaktujte nás na detike@detike.eu a pripravíme potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách. 

Poznámka:
Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

******************************

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2019

1.) Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

(2.) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete vpísať do daňového priznania, nájdete nižšie v tomto texte.

(3.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca 2021) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

******************************

Postup krokov na poukázanie 1,5%, resp. 2% pre právnické osoby za rok 2019

(1.) Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
(3.) Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete vpísať do daňového priznania, nájdete nižšie v tomto texte.

(4.) Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

(5.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

******************************

Údaje o nás, ktoré treba vpísať do tlačiva:

Obchodné meno/názov: Aliancia za život
Sídlo: Kováčska 48, 040 01 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42109833

Comments are closed.