x Pro-life gynekológ
  • image
Previous Next
  • 9 mesiacov
  • chcem darovať

Gynekologická ambulancia v Žiline

Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom zriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie, pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odbornej spolupráce s MUDr. Ivanom Wallenfelsom.

Patrónkou zariadenia je sv. Gianna Beretta Molla. Ambulancia sa nachádza v Pastoračnom centre na žilinskom sídlisku Solinky.

Pacientky sa môžu informovať na telefóne 0911 811 378.

Prihlásenie